Weź udział w konkursie i wygraj oryginalny T-shirt Renault F1 Team

 
 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

NAJLEPSZE ZDJĘCIE WAKACYJNE Z RENAULTI DACIĄ

1.Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin określa warunki konkursu „najlepsze zdjęcie wakacyjne z Renault i Dacią”.

1.2.Organizatorem konkursu jest JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą wZgierzu przy ulicy ul Łódzkiej 28.

1.3.Konkurs organizowany jest od 11.08 do 31.08.2017 r.

1.4.Konkurs polega na przedstawieniu zdjęcia z wakacji, na którymwidoczne jest auto marki Renault bądź Dacia w podróży wakacyjnej.

1.5.Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu iokreśla warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

2.Nagrody

2.1.Nagrodą główną w konkursie jest oryginalny T-shirt RenaultSport F1.

2.2.Nagrodą za 2-gie miejsce jest zestaw gadżetów w skład których wchodzi: etui na klucze, etui dokumenty, brelok, smycz i pendrive z logo Jaszpol

Nagrodą za 3-cie miejsce jest zestaw gadżetów w skład których wchodzi: etui na klucze, etui dokumenty, brelok i  smycz z logo Jaszpol. 

2.3.Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny ani przedmioty o tej samej wartości.

2.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu mailowego, czy numeru telefonu – umożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odbiorem nagrody.

2.5.Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3.Zasadykonkursu

3.1.Uczestnikiem konkursu musi być osoba pełnoletnia.

3.2.Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia oraz krewni w linii prostej.

3.3.Zasady uczestnictwa w konkursie:

Krok 1: należy w ciekawy sposób pokazać na zdjęciu z wakacji samochód marki Renault lub Dacia. Pomysłowość zdjęcia będzie doceniona.

Krok 2: należy zamieścić od 1 do 4 zdjęć na portalu społecznościowym Facebook na stronie firmy Jaszpol. www.facebook.com/Jaszpol/

Krok 3: autor zdjęcia, które do 31.08 osiągnie największą ilość polubień na naszym firmowym Facebook’u otrzyma główną nagrodę. Dwa kolejne zdjęcia z najwyższą liczbą polubień również zostaną nagrodzone –odpowiednio drugim i trzecim miejscem.

3.4.Zdjęcia bez samochodów nie będą brane pod uwagę.

3.5.Jeśli uczestnik konkursu udostępni więcej niż 4 zdjęcia,pozostałe nie będą brane pod uwagę.

3.6.Zdjęcia nie mogą być kopiowane z Internetu, gazet, magazynów itp. Muszę być autorstwa osoby publikującej.

3.7.Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr.101,poz.926 z późn. zm) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzaniem konkursu i celów marketingowych Organizatora. Uczestnicy konkursu muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz w razie wygrania konkursu, na publiczne ogłoszenie swojego imienia i nazwiska.

3.8.Uczestnik konkursu zgadza się na udostępnianie swojego zdjęcia przez Jaszpol w Internecie i  innych mediach. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do zdjęć zamieszczonych przez niego na Facebook’u na stronie firmy Jaszpol w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn.zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 269 z późn. zm.). Firma Jaszpol może dysponować zdjęciami dowolnie, eksponując je na materiałach reklamowych, firmowym profilu Facebook i na wszystkich rodzajach nośników, bez ograniczeń geograficznych.

4.Rozstrzygnięcie konkursu:

4.1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.09.2017.

4.2.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozwiązania konkursu bez wskazania zwycięzcy, jeśli liczba zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie będzie mniejsza niż 10 osób.

4.3.Laureat nagrody zostanie poinformowany o wygranej w dniu 04.09 poprzez indywidualną wiadomość mailową oraz publikację zwycięskiego zdjęcia na fanpage ’u należącym do firmy Jaszpol.

4.4.Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda.

4.5.Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) niezbędnych do odbioru nagrody.

5.Odbiór nagrody:

5.1.Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do dnia 01.10.2017 pod warunkiem spełnienia zasad określonych w niniejszym regulaminie.

6.Postanowienia końcowe:

6.1.Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do działu w konkursie.

6.2.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu na stronie https://www.facebook.com/Jaszpol/ oraz na oficjalnej stronie firmowej www.jaszpol.pl

6.3.Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz. 833 s późn. zm.). przez Organizatora w celu: (1) przeprowadzenia Konkursu, (2) wyłonienia zwycięzcy,(3) doręczenia nagrody, (4) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Wszystko o cookies